Mielenlukutaitoa! -koulutus varhaiskasvattajille

9.3.2018

 

Tervetuloa Mielenlukutaitoa! -koulutukseen.  Mielenlukutaitoa kutsutaan tutkimuksessa mentalisaatiokyvyksi. Varhaiskasvatuksessa sillä tarkoitetaan kasvattajan kykyä huomioida lapsen näkökulma erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä kykyä havaita ja pohtia lapsen kiinnostuksenkohteita sekä mielen tiloja, kuten tunteita, ajatuksia ja aikomuksia käyttäytymisen taustalla.

Koulutuksessa tutustutaan mentalisaatioon perustuvaan työtapaan. Työtapa auttaa turvallisen ryhmän rakentamisessa sekä kiusaamisen ehkäisemisessä. Työtapaan liittyy myös kasvattajan kyky pohtia omia kokemuksiaan ja tunteitaan sekä niiden vaikutusta kohtaamisiin ja tilanteisiin yksittäisen lapsen, ryhmän, vanhempien tai työtovereiden kanssa. Mentalisaatioon perustuva työtapa lisää lapsen näkökulman huomioimista, mitä vaaditaan myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelman teossa. Koulutukseen osallistuja saa varhaiskasvattajille suunnatun Mielenlukutaitoa! -oppaan ja Kaikille kaveri päiväkodissa -vanhempainillan materiaalin.

Oppaaseen voi tutustua jo etukäteen osoitteessa: www.mll.fi/mielenlukutaitoa

Ajankohta:       pe 4.5.2018 klo 9-16 ja pe 5.10.2018 klo 9-16

Paikka:             MLL:n Lapin piirin perhetoimintakeskus, Pirkkakatu 2, 96200 Rovaniemi

Kouluttajat:      Johanna Turpeenniemi, KM, MLL:n mentalisaatiokouluttaja, MLL:n Lapin piiri ja Mia Viljanen, KM, suunnittelija, mentalisaatioperustainen toiminta, MLL

Ohjelma:           Ensimmäisessä koulutuspäivässä tutustutaan mentalisaation käsitteeseen, siihen pohjautuvaan työtapaan ja sitä tukeviin työvälineisiin. Toisessa päivässä työskennellään työpajamaisesti ja pohditaan mentalisaation näkökulmasta arkisia tilanteita ja käytännön kokemuksia sekä omien toimintatapojen kehittämistä. Teemoja lähestytään myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden kautta. Koulutuspäivien välissä työtapaa kokeillaan omassa työssä. Tavoitteena on, että koulutuksen aikana osallistuja tutustuu mentalisaatioon ja saa eväitä sitä hyödyntävään sensitiiviseen työtapaan varhaiskasvatuksessa.

Hinta:                 Osallistumismaksu 60 euroa ja siihen sisältyy materiaalit, lounaat sekä aamu- ja iltapäiväkahvit.                      

 

ILMOITTAUDU 9.4. mennessä!