Ilmoittaudu nyt MLL:n lastenhoitokurssille

1.10.2020

Päivitys: Koulutuksen hakuaika päättynyt. (4.11.)

Haluatko MLL:n lastenhoitajaksi Lapin alueella? Uusi koulutus alkaa marraskuussa! Ilmoittautumislomakkeen löydät täältä.


Koulutus järjestetään etäyhteydellä ilta-aikaan seuraavina päivinä muutama tunti kerrallaan: 4.11., 18.11. ja 9.12. 

Lastenhoitokurssi koostuu opetuksesta, harjoittelusta ja itsenäisistä tehtävistä. 

Tavoitteena on, että kurssilainen

  • oppii huolehtimaan lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja viihtyvyydestä vanhempien ohjeiden mukaan
  • oppii huomioimaan lapsen tarpeet ja yksilöllisyyden
  • ymmärtää oman toimintansa merkityksen lastenhoitotehtävissä
  • oppii ymmärtämään erilaisia perheitä ja lapsia
  • saa valmiuksia toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa lapsiperheiden apuna lyhytaikaisissa lastenhoitotehtävissä kotiympäristössä
  • ymmärtää MLL:n arvot ja lastenhoitotoiminnan lähtökohdat ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Kurssin suoritettuaan kaikki osallistujat saavat todistuksen kurssin käymisestä. 

Tervetuloa, tule rohkeasti mukaan!