Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyö on tavoitteellista ja yksilöllistä, lapsen/ nuoren tarpeiden mukaan räätälöityä. Tukihenkilö toimii lapsen tai nuoren elämänhallinnan ja kasvun tukena. Työskentelyä raamittavat lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, lapsen/nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa sovitut tavoitteet. Palvelu perustuu varhaiseen tukemiseen ja matalaan kynnykseen eikä palvelun saaminen edellytä lastensuojelun asiakkuutta. Palvelua on mahdollisuus saada sovitusti myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä ympärivuorokautisena. Asiakkaat ohjautuvat palvelun piiriin perheen asioista ja tuesta vastaavan ammattihenkilön kautta