Lastenhoitotoiminta

Voit päästä mukaan lastenhoitotoimintaan hakemalla suoraan hoitajaksi täältä, mikäli sinulla on jo aiempaa koulutusta terveys-, sosiaali- tai kasvatusalalta. Jos et omaa aiempaa kokemusta, niin voit hakea mukaan toimintaan käymällä lastenhoitokurssimme.

MLL:n lastenhoitokurssi

Kenelle
Lastenhoitokursseja järjestetään vastuuntuntoisille ja lapsirakkaille henkilöille, joilla on kiinnostusta ja aikaa hoitaa lapsia tai muuten haluavat perus- tai täydennyskoulutusta alalta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) lastenhoitotoiminnassa voi toimia 16 vuotta täytettyään. Kurssin alaikäraja on 15 vuotta.

Tavoitteena on, että kurssilainen

  • oppii huolehtimaan lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja viihtyvyydestä vanhempien ohjeiden mukaan
  • oppii huomioimaan lapsen tarpeet ja yksilöllisyyden
  • ymmärtää oman toimintansa merkityksen lastenhoitotehtävissä
  • oppii ymmärtämään erilaisia perheitä ja lapsia
  • saa valmiuksia toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa lapsiperheiden apuna lyhytaikaisissa lastenhoitotehtävissä kotiympäristössä
  • ymmärtää MLL:n arvot ja lastenhoitotoiminnan lähtökohdat ja osaa toimia niiden mukaisesti

Lastenhoitokurssi (60 tuntia) koostuu opetuksesta, harjoittelusta ja itsenäisistä tehtävistä. 

Mikäli olet yli 20-vuotias, ja omaat aiempaa lastenhoitokokemusta, voi sinulla olla mahdollisuus suorittaa kurssi soveltuvin osin.

Rikostaustan selvittäminen

1.5.2014 on tullut voimaan laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Pyydämme kaikilta MLL:n hoitajilta ennen hoitajaksi ryhtymistä suostumuksen rikostaustan selvittämiseen.