Jututtamo -ohjaajakoulutus

Kun Jututtamo-ohjaajakoulutus järjestetään seuraavan kerran, siitä ilmoitetaan tällä sivulla.

Jututtamo-koulutus tarjoaa niin lapsista ja perheistä kiinnostuneille vapaaehtoisille kuin perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille uudenlaisia työkaluja keskustelun virittämiseen ja vertaisryhmän ohjaamiseen. Menetelmässä herätetään keskustelua ohjaajan kysymysten avulla, jotka on laadittu mentalisaatioteoriaa hyödyntäen. Keskusteluaineistoja on 21 eri teemasta, mm. koulun aloituksesta, työn ja arjen yhteensovittamisesta ja vanhemmuuden eri vaiheista aina odotuksesta nuoren vanhemmuuteen.

Keskusteluissa pyritään löytämään useita näkökulmia kulloisenkin teeman ympärille: nostetaan esiin ilonaiheita ja tarkastellaan hankalia tilanteita eri näkökulmista. Ohjaajan kysymysten avulla vanhemmat voivat pysähtyä pohtimaan lapsen ajatuksia ja kokemuksia ja katsomaan lapsen ulkoiseen käyttäytymisen taakse.

Koulutus koostuu kolmesta opetuskerrasta, välitehtävistä sekä ennen viimeistä opetuskertaa toteutetusta Jututtamon ohjaamisen harjoittelusta. Vapaaehtoinen Jututtamo-ohjaaja voi ohjata yksittäisen Jututtamo-keskusteluhetken tai useamman kerran ryhmän joko yksin tai yhdessä toisen vapaaehtoisen tai ammattilaisen kanssa. Riittävän ohjaamiskokemuksen jälkeen Jututtamo-ohjaajalle voidaan myöntää myös osaamismerkki.