Mentalisaatioperustaiset koulutukset ammattilaisille

Panostaminen perheiden voimavaroja vahvistavaan ja ongelmia ennaltaehkäiseviin palveluihin on kunnalle kannattava investointi, joka tuottaa hyvinvointia ja säästää varoja. Perheiden hyvinvointia tuetaan parhaiten tarjoamalla vanhemmille riittävää ja varhaista tukea vanhemmuuteen.

MLL:n mentalisaatioperustaiset vanhemmuuden tuen koulutukset tarjoavat lapsiperheiden kanssa toimiville ammattilaisille välineitä vanhemmuuden tukemiseen. 

Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi mielessä -ohjaajakoulutus®

Ohjaajakoulutuksessa keskitytään mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen ryhmänohjaustilanteissa sekä omassa työssä ja työyhteisössä.

Koulutuskokonaisuus sisältää perusjakson (yhteensä 4 päivää), perheryhmän ohjausta 8-12 kertaa ja 3 syventävää koulutuspäivää perheryhmäohjauksen aikana.

Lisätietoa perheryhmistä ja ohjaajakoulutuksesta.Mielenlukutaitoa-koulutus varhaiskasvattajille

Koulutuksessa tutustutaan mentalisaatioon perustuvaan työtapaan. Työtapa auttaa turvallisen ryhmän rakentamisessa sekä kiusaamisen ehkäisemisessä. Työtapaan liittyy myös kasvattajan kyky pohtia omia kokemuksiaan ja tunteitaan sekä niiden vaikutusta kohtaamisiin ja tilanteisiin yksittäisen lapsen, ryhmän, vanhempien tai työtovereiden kanssa. 

Koulutuskokonaisuus sisältää kaksi koulutuspäivää ja välitehtäviä.


Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa -koulutus (räätälöitävä)

Koulutusta mentalisaatioon perustuvasta työtavasta ilman ryhmänohjauskokonaisuutta. Koulutukset edistävät mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumista ja lisäävät ymmärrystä sen merkityksestä omassa työssä ja perheiden kohtaamisessa. Koulutukset on suunnattu lapsiperheiden kanssa työskenteleville henkilöille esim. varhaiskasvatuksessa, perhetyössä ja neuvolassa. 
Lisätietoja, tilaukset ja tarjouspyynnöt:
Sini Springare
p.050 468 6377
sini.springare(at)mll.fi
tai nettilomakkeella.