Koulutukset

MLL:n kouluttajan voit tilata pitämään vanhempainiltoja kouluille, päiväkoteihin tai muihin tilaisuuksiin. Voimme järjestää koulutusta mm. seuraavista teemoista:


Mediakasvatus

Vanhempainilloissa lisätään ymmärrystä median eri muotojen merkityksestä lapsen kehityksessä ja lapsen mediasuhteen muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä. Vanhempainilloissa tarjotaan opastusta kasvatuskysymyksiin, joita vanhemmat arjessaan kohtaavat. Tavoitteena on, että vanhemmat tuntevat vastuunsa lasten digitaalisen mediankäytön ohjaamisessa ja tukemisessa ja ymmärtävät, että lapsella on oikeus mediakasvatukseen.

Lapsen ja nuoren kasvun ja 

kehityksen tukeminen

Vanhempainilloissa käsitellään lapsen ja nuoren kehitystä korostaen lapsen näkökulmaa. Vanhempainillan tavoitteena on tukea vanhemman kykyä havaita ja pohtia lapsen ja nuoren kokemusta ja tunnetta erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Koulutuksia varhaiskasvatuksesta yläkouluun. 


Ota rohkeasti yhteyttä myös muiden aiheiden osalta!

Lisätietoja ja tilaukset:
Sini Springare
p. 050 468 6377
sini.springare(at)mll.fi
tai nettilomakkeella.