ARKIVOIMA

- jokaisella on oikeus turvattuun ja onnelliseen arkeen -

Arkivoima aloittaa loppuvuodesta 2021
Arkivoima on lapsiperheille ja alle 29-vuotiaille nuorille suunnattu palvelukokonaisuus, joka tarjoaa Rovaniemellä matalan kynnyksen ruoka-apua ja toimintamahdollisuuksia kaikille, jotka kokevat tarvitsevansa tukea arkeensa.

Tarinamme synty

Arkivoiman juuret yltävät vuoteen 2017, kun rovaniemeläisen perheenäidin palava halu auttaa vaikeassa elämän tilanteessa olevia ihmisiä synnytti Rovaniemi Apua Vähävaraisille -kansalaisavustuksen, joka on muun muassa järjestänyt vähävaraisille lapsiperheille jokavuotisen joululahjakeräyksen. Koronakevään poikkeusolojen myötä toiminta jakoi viiden kuukauden ajan ruoka-, vaate- ja hygieniatarvikeapua. Lapsiperheiden ja nuorten hyväksi aloitettua työtä jatketaan osana MLL Lapin piirin toimintaa nimellä Arkivoima.

Tavoitteemme on alentaa ruoka-avun hakemiseen liittyviä henkisiä ja fyysisiä esteitä, jotta avunhakemattomuuden vuoksi elämäntilanne ei syvenisi entisestään.

Mitä tarjoamme

Arkivoima tarjoaa matalan kynnyksen, hakijan henkilökohtaisen tilaanteen paremmin huomioivaa ruoka-apua kaikille, jotka kokevat siitä olevan helpotusta pärjäämiseensä. Ruoka-apua voi hakea esimerkiksi äkilliseen tarpeeseen yllättävän menon sattuessa, ennaltaehkäisevästi, ettei taloudellinen tilanne syvenisi entisestään tai pidempiaikaisen heikon taloustilanteen turvaksi.

Viihtyisään ja lapsiystävälliseen ympäristöön on mukava tulla koko perheen voimin. Anonyymilla ajanvarauksella toimiva asiointi mahdollistaa juuri itselle sopivaan aikaan yksityisen, turvallisen ja kiireettömän käynnin, ilman jonoja. Tuotteiden vapaalla valintamahdollisuudella huomioimme inhimillisemmin erilaiset elämäntilanteet ja tarpeet. Tarjoamme myös ruokahävikistä valmistamiamme tuotteita. Aikaa jää myös keskustelulle työntekijämme kanssa.

Haluamme ehkäistä syrjäytymisriskiä tarjoamalla arjen hyvinvointia tukevia
 toimintamahdollisuuksia, joiden sisältöön osallistujat voivat vaikuttaa.

Yhteisellä toiminnan suunnittelulla ja tekemisellä haluamme lisätä osallisuutta, yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta. Tämän vuoksi tarjoamme erilaisia toimintamahdollisuuksia yhdenvartaisesti kaikille, jotka haluavat osallistua mielekkääseen ja yhteisölliseen tekemiseen. Järjestämme kuukausittain kestävää hyvinvointia ja arkea tukevaa toimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille esimerkiksi ruokakasvatuksen ympärillä kasvattaaksemme osallistujien ruoanlaittotaitoja sekä tietoisuutta ruoan kulttuurisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta merkityksestä arjessa.

Lisäksi kehitämme vapaaehtoistoiminnan osallistumismahdollisuuksia ja -muotoja, jotta merkityksellinen osallistuminen olisi mahdollista ja mielekästä elämäntilanteesta riippumatta mahdollisimman monelle.

Lapsiperheiden ja nuorten parissa toimivat tahot ovat tervetulleita kertomaan toiminnastaan, koska yhteen hiileen puhaltamalla annamme kokonaisvaltaisempaa apua.

Tiiviimpää yhteistyötä

Rovaniemellä toimii monta lapsiperheiden ja nuorten hyväksi työtä tekevää tahoa, mutta joskus pirstaloituneen tiedon löytyminen voi aiheuttaa harmaita hiuksia jopa ammattilaisille. Aina ei tiedä kenen palvelut sopisivat omaan elämäntilanteeseen. Tämän vuoksi eri toimijoiden tiedot löyvät kootusti toimipisteeltä ja verkkosivuilta. Toimintamme päämääränä on tavoittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa apua tarvitsevat perheet ja nuoret ennaltaehkäistäksemme vaikeiden elämäntilanteiden syvenemisen joko omien tai muiden palveluiden kautta. Tärkeintä meille on, että avun hakemisen kynnys madaltuisi ja jokainen apua tarvitseva löytäisi arkeansa tukevien palveluiden piiriin.