Mediakasvatuskoulutukset

MLL:n mediakasvatustyössä lisätään ymmärrystä median eri muotojen merkityksestä lapsen kehityksessä ja tarjotaan opastusta kasvatuskysymyksiin, joita ammattilaiset arjessaan kohtaavat. Koulutukset on suunnattu lapsiperheiden ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille esim. varhaiskasvatuksessa, neuvolassa ja kouluissa.

Koulutuksissa ammattikasvattajat saavat valmiuksia ja työkaluja tukea vanhempia lasten median käytön ohjaamisessa ja mediahaittojen ehkäisyssä.


Vanhemmuuden tuen menetelmät ja koulutukset

MLL tarjoaa koulutusta mentalisaatioon perustuvasta työtavasta. Mentalisaatioperustaiset koulutukset on suunnattu lapsiperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille esim. varhaiskasvatuksessa, perhetyössä ja neuvolassa. Lisätietoa mentalisaatioperustaisista vanhemmuuden tuen koulutuksista löydät täältä.


Tukioppilasohjaajien koulutukset

MLL järjestää vuosittain tukioppilasohjaajien peruskoulutuksia ja jatkokoulutuksia. Lisätietoa tukioppilastoiminnasta ja koulutuksista täältä.

Lisätietoja ja tilaukset:
Johanna Turpeenniemi
p.050 377 5695
johanna.turpeenniemi(at)mll.fi
tai nettilomakkeella