Lastenhoitokurssi

MLL:n LASTENHOITOKURSSI (60t)


Kenelle
Lastenhoitokursseja järjestetään vastuuntuntoisille ja lapsirakkaille henkilöille, joilla on kiinnostusta ja aikaa hoitaa lapsia tai muuten haluavat perus- tai täydennyskoulutusta alalta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) lastenhoitotoiminnassa voi toimia 16 vuotta täytettyään. Kurssin alaikäraja on 15 vuotta.


Tavoitteena on, että kurssilainen

  • oppii huolehtimaan lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja viihtyvyydestä vanhempien ohjeiden mukaan
  • oppii huomioimaan lapsen tarpeet ja yksilöllisyyden
  • ymmärtää oman toimintansa merkityksen lastenhoitotehtävissä
  • oppii ymmärtämään erilaisia perheitä ja lapsia
  • saa valmiuksia toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa lapsiperheiden apuna lyhytaikaisissa lastenhoitotehtävissä kotiympäristössä
  • ymmärtää MLL:n arvot ja lastenhoitotoiminnan lähtökohdat ja osaa toimia niiden mukaisesti

Lastenhoitokurssi (60t) koostuu opetuksesta, harjoittelusta ja itsenäisistä tehtävistä. 

Rikostaustan selvittäminen

1.5.2014 on tullut voimaan laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Pyydämme kaikilta MLL:n hoitajilta ennen hoitajaksi ryhtymistä suostumuksen rikostaustan selvittämiseen.

Kurssilaisten ajatuksia lastenhoitokurssista: 

"Hyvä kurssi. Herättää pohdiskelemaan ja käsittelemään tärkeitä asioita"

"Oppi ymmärtämään lapsen ajatusmaailmaa ja kehittämään itseä hoitajana sekä ihmisenä."

"Upea kurssi, todellakin antoi tietoa ja valmiutta hoitajana ja muussakin elämässä."