Lastenhoitokurssi

Seuraavat lastenhoitokurssit:

ENONTEKIÖ, SALLA, SAVUKOSKI, PELKOSENNIEMI JA UTSJOKI huhti-toukokuu (Lisätietoa)

Kurssilaisten ajatuksia lastenhoitokurssista: 

"Hyvä kurssi. Herättää pohdiskelemaan ja käsittelemään tärkeitä asioita"

"Oppi ymmärtämään lapsen ajatusmaailmaa ja kehittämään itseä hoitajana sekä ihmisenä."

"Upea kurssi, todellakin antoi tietoa ja valmiutta hoitajana ja muussakin elämässä."

Kuva:Tero Yli-Koski

MLL:n LASTENHOITOKURSSI
(36h lähiopetusta, 4h harjoittelu, 20h etätehtäviä = 60h)


Kenelle
Lastenhoitokursseja järjestetään vastuuntuntoisille ja lapsirakkaille henkilöille, joilla on kiinnostusta ja aikaa hoitaa lapsia tai muuten haluavat perus- tai täydennyskoulutusta alalta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) lastenhoitotoiminnassa voi toimia 16 vuotta täytettyään. Kurssin alaikäraja on 15 vuotta.

Tavoitteena on, että kurssilainen

 • oppii huolehtimaan lapsen turvallisuudesta, hoidosta ja viihtyvyydestä vanhempien ohjeiden mukaan
 • oppii huomioimaan lapsen tarpeet ja yksilöllisyyden
 • ymmärtää oman toimintansa merkityksen lastenhoitotehtävissä
 • oppii ymmärtämään erilaisia perheitä ja lapsia
 • saa valmiuksia toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa lapsiperheiden apuna lyhytaikaisissa lastenhoitotehtävissä kotiympäristössä
 • ymmärtää MLL:n arvot ja lastenhoitotoiminnan lähtökohdat ja osaa toimia niiden mukaisesti

Missä ja milloin
Lastenhoitokursseja järjestävät Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ja paikallisyhdistykset yhteistyössä kansalais- ja työväenopistojen sekä yläasteiden ja lukioiden kanssa. Kursseja järjestetään päivä-, ilta- tai viikonloppukursseina tai näiden yhdistelmänä.

Lähiopetuksen sisältö

 • Kurssin avaus
 • Lapsen kohtaaminen ja kuuleminen
 • Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen
 • Lapsen hyvä hoito
 • Hoitajana perheessä
 • Leikitään yhdessä
 • Lapsella erityisen hoidon tarve
 • Lapsen tapaturmien ennaltaehkäisy ja hoito
 • Minä hyvänä hoitajana

Rikostaustan selvittäminen

1.5.2014 on tullut voimaan laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Pyydämme kaikilta MLL:n hoitajilta ennen hoitajaksi ryhtymistä suostumuksen rikostaustan selvittämiseen.

Lisätietoja:

Johanna Turpeenniemi
p. 050 377 5695
johanna.turpeenniemi(at)mll.fi