Lisätietoja ja tilaukset:
Johanna Turpeenniemi
p.050 377 5695
johanna.turpeenniemi(at)mll.fi
tai nettilomakkeella

Vanhempainillat

MLL:n kouluttajan voit tilata pitämään vanhempainiltoja kouluille ja päiväkoteihin sekä muihin tilaisuuksiin. Koulutusta voidaan järjestää mm. seuraavista teemoista.


Mediakasvatus

Vanhempainilloissa lisätään ymmärrystä median eri muotojen merkityksestä lapsen kehityksessä ja lapsen mediasuhteen muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä. Vanhempainilloissa tarjotaan opastusta kasvatuskysymyksiin, joita vanhemmat arjessaan kohtaavat. Tavoitteena on, että vanhemmat tuntevat vastuunsa lasten digitaalisen mediankäytön ohjaamisessa ja tukemisessa ja ymmärtävät, että lapsella on oikeus mediakasvatukseen.

 

Lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen

Vanhempainilloissa käsitellään lapsen ja nuoren kehitystä tavoitteena lisätä vanhemman kiinnostusta ja ymmärrystä lapsen näkökulmaan ja hänen käytöksensä takana olevia tunteita ja tarkoituksia kohtaan.

Mitä vekarani viestii? – Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen (päiväkoti)
Omaa tietä etsimässä – Nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen (yläkoulu)
Lasta koulutiellä tukemassa - Lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen siirtymävaiheessa koululaiseksi
Kiusaamisen ehkäisy

 

Ota rohkeasti yhteyttä myös muiden aiheiden osalta!