MLL:n vanhempainnetti
sivuilla mm.vanhemmuutta tukevia työkirjoja, työkaluja, ikäkausitietoa.
Kuva: Virpi Uusinarkaus

Kunnille ja ammattilaisille

MLL:n Lapin piiri tarjoaa kunnille ja eri alojen ammattilaisille palveluita.

Meiltä voit tilata:

Koulutusta mediakasvatuksesta (opettajille, oppilaille, vanhemmille), tukioppilastoiminnasta, tukihenkilötoiminnasta, ryhmämuotoisesta perhetyöstä, vanhempainiltojen eri teemoista sekä lastenhoidosta.

Ammatillisista perhepalveluista ennaltaehkäisevää perhetyötä, valvottuja ja/tai tuettuja tapaamisia, ryhmähoitoa sekä Yritysten lastenhoitopalvelua.

Lastenhoitoapua perheille välitetään paikkakunnilla, joissa kunta tukee toimintaa.

Piirin alueen paikallisyhdistysten perhekahvilat ja Rovaniemen Perhetoimintakeskus ovat avoimia kaikille toimijoille.

Vahvuutta vanhemmuuteen 2010 - 2014

MLL:n Lapin piiri on mukana valtakunnallisessa Vahvuutta vanhemmuuteen -hankkeessa, joka toteutettaan vuosina 2010 - 2014. Hankkeen tarkoituksena on kehittää perhe- ja neuvola-järjestelmäämme  soveltuva vanhempien ja vauvojen perheryhmämalli. Perheryhmätoimintaa tarjotaan ensimmäisen lapsensa saaneille vanhemmille vauvojen ollessa noin 2-4 kk. 

Perheryhmät toteutetaan yhteistyössä kumppanuuskuntien kanssa, joita hankkeella on jo yli 70 ympäri Suomea. Hankkeessa koulutetaan kunnan työntekijöitä perheryhmien ohjaajiksi. Lapin piirin alueella toimintamallia kehitetään tällä hetkellä Rovaniemellä. Tulevina vuosina toimintaa laajennetaan myös muualle Lapin piirin alueelle tarpeen, toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan.

PDF-tiedostoStankowski_Tarja.pdf (1.0 MB)
”Kuinka tärkee määkin oon ollu monille perheille ja toisaalta kuinka tärkee toi kokemus on ollu mulle” MLL:n lastenhoitotoiminta nuoren hoitajan näkökulmasta. Tarja Stankowskin opinnäytetyö. Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Ylempi AMK. Kemi 2014
PDF-tiedostoVERTAISTUESTA VOIMAA NUORTEN ÄITIYTEEN 2016.pdf (863 kB)
Nuorten äitien vertaistukiryhmän kokemuksia sekä MLL:n ja neuvo-loiden yhteistyö Rovaniemellä. Anniina Mattasen, Miia Säynäjäkankaan ja Jenni Ylisirniön opinnäytetyö. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja (AMK). Rovaniemi 2016