Avoimet vertaisryhmät

Perhetoimintakeskuksessa kokoontuvat vertaisryhmät aloittavat taas toimintansa syksyllä ja ovat kaikille avoimia. Niihin ei tarvitse ilmoittautua tai sitoutua eivätkä ne edellytä jäsenyyttä. Ryhmät ovat oiva paikka samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten tapaamiseen sekä kokemusten vaihtamiseen. 

Kalenteri ja ryhmien omat esitteet tulevat myöhemmin näkyville tälle sivulle.

Vertaistuki on yhdessä oppimista, 
kokemusten ja hiljaisen tiedon jakamista.

Vertaisryhmän toiminta perustuu

  • avoimuuteen
  • tasa-arvoisuuteen
  • osallistujien keskinäiseen kunnioitukseen
  • jakamiseen ja vastuunottoon

MLL:n vertaisryhmätoiminnan lähtökohtana on vanhemmuuden voimavarojen vahvistaminen vuorovaikutuksen avulla. Ryhmät voivat olla hyvin erilaisia toimintansa, tapojensa, tavoitteidensa, kestonsa ja kokoonpanojensa suhteen.

Mikäli koet, että Rovaniemelle tarvittaisiin jokin lapsiperheiden arkeen liittyvä vertaisryhmä, jota ei vielä ole, ota yhteyttä lomakkeella. Uusia ryhmiä perustetaan tarpeiden mukaan.