Kuva: MLL / Anna Autio

Myönteinen uteliaisuus mediakasvatuksen tukena

Digitaaliset ympäristöt ovat osa lasten ja nuorten kasvuympäristöä. Lasten ja nuorten mediamaailma on monimuotoinen ja joskus vanhempien voi olla vaikea ymmärtää mitä kaikkea se sisältää ja merkitsee. Näiden sisältöjen ja merkitysten äärelle on kuitenkin mahdollisuus päästä. Aikuisen ei tarvitse tietää kaikkea netistä, peleistä tai uusimmista sovelluksista. Sen sijaan myönteisellä uteliaisuudella ja halulla ymmärtää lapsen mediakäyttöä päästään pitkälle lapsen ja nuoren tukemisessa.

Kotona tapahtuvaan mediakasvatukseen sisältyy keskustelu ja välittäminen. Kysy suoraan lapselta hänen eri medioiden käytöstään – ole aidosti kiinnostunut. Ymmärtämällä hänen näkökulmaansa, on sinunkin helpompi hahmottaa omaasi ja löytää yhteisiä ratkaisuja arjen haastaviinkin tilanteisiin. Lapselta voi kysyä hänen lempisovelluksistaan ja sivustoistaan netissä, tai että minkälaiset asiat netissä tuntuvat hämmentäviltä tai aiheuttavat pahaa mieltä. Sen sijaan, että aina itse neuvoisit ja opastaisit, niin anna myös lapsen opettaa sinua. Yhteiset oppimishetket tuovat niin hyviä keskustelunpaikkoja kuin iloa. Aikuisen suhtautumisella on väliä siihen, miten lapsi tai nuori omista nettikokemuksistaan kertoo. Kuuntelemalla ja myönteisen suhtautumisen kautta lapsen on usein helpompi puhua myös mahdollisista haasteista, joita teknologioiden käyttö ja sisällöt saattavat tuoda mukanaan. 

Netti mahdollistaa lapsille ja nuorille paljon asioita, kuten itseilmaisun ja yhteydenpidon kavereihin. Koti on turvallinen ympäristö harjoittaa mediaan liittyviä taitoja, joten siksi sen mahdollistaminen on tärkeää. Vanhemman kanssa yhdessä tekemällä lapsi voi turvallisesti harjoitella mediankäyttöä. Mediakasvatukseen vanhemman näkökulmasta liittyy toki myös suojelua. Vanhemman tehtävänä on huolehtia tasapainoisesta arjesta, kuten riittävästä unesta, liikunnasta ja kasvokkaisista kohtaamisista. Perheen yhdessä tekemät sopimukset tukevat arjen sujuvuutta ja monipuolista tekemistä. Yhdessä sovituista ja perustelluista säännöistä on myös helpompi pitää kiinni. Vaikka aikarajoitusten miettiminen voi olla olennaista, niin kannattaa myös keskittyä siihen minkälaisia mediasisältöjä lapsi tai nuori kuluttaa. Rajoittamisessa tulee olla reilu ja johdonmukainen.  Jos ja kun perheessä luodaan pelisääntöjä medioiden käyttöön, niin myös vanhemman on hyvä pitää niistä kiinni. Omasta nettikäyttäytymisestä voi myös keskustella lapsen tai nuoren kanssa. Omalla käyttäytymiselläsi voit samalla opettaa lapsellesi muut huomioonottavaa sekä vastuullista nettikäyttäytymistä. 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto tukee vanhempien mediakasvatustyötä tarjoamalla aiheesta tietoa ja vinkkejä Vanhempainnetissä sekä keskusteluapua vanhempainpuhelimessa ja -chatissä. MLL:n asiantuntijat käyvät myös puhumassa ja keskusteluttamassa vanhempia aiheesta esimerkiksi vanhempainilloissa. 

Tommi Uusimäki
Mediakasvatuksen harjoittelija
MLL:n Lapin piiri

Johanna Turpeenniemi
Hallinto- ja koulutuspäällikkö 
MLL:n Lapin piiri

Blogiteksti julkaistu aiemmin Lounais-Lapissa 27.2.2019 ja Lapin Kansassa 28.2.2019