Hyvä yhteishenki on Pelkosenniemen tukareiden perustana

Kun on tukioppilaana Pelkosenniemen koulussa, vaikuttajan rooli on suuri. Pienissä kouluissa on tärkeää, että jo usein valmiiksi hyvää yhteishenkeä pidetään yllä tehokkaasti. Sen mahdollistaa tukioppilaiden hyvä asema olla vaikuttamassa koulun ilmapiiriin, tapahtumiin ja oppilaiden hyvinvointiin.

Vaikuttaminen jo nuorena on tärkeää. Se onkin yksi syistä, miksi haimme tukioppilaiksi. Tukioppilaina olemme saaneet vaikuttaa oppilaiden viihtyvyyteen esimerkiksi tarjoamalla tukea ja keskusteluseuraa yksinäisemmille oppilaille sekä järjestämällä mukavia tapahtumia syksyn varrella. Myös esimerkillinen käytös ja toisten huomioon ottaminen on osa vaikuttamista kouluympäristössä.

Nuorena oman äänen kuuluville saaminen voi olla haastavaa. Tukioppilastoiminta tarjoaa kuitenkin siihen loistavan mahdollisuuden. Kun toimii esimerkillisenä vaikuttajana nuoremmille oppilaille, saa heidätkin nopeasti kiinnostumaan vaikuttamisesta. Esimerkiksi oman koulun, nuorisotoimen tai kyläyhteisön oloihin voi helposti vaikuttaa, kun käyttää ääntään rohkeasti. Tukioppilaana tahdonkin rohkaista muita tarttumaan tilaisuuksiin ja tuomaan omia ideoitaan näkyville, siihenhän tukioppilastoimintakin perustuu.

Tukioppilaina pyrimme estämään koulukiusaamisen, jotta kaikilla olisi mukava ilmapiiri eikä kukaan joudu kiusattavaksi. Toivomme että oppilaat luottavat meihin ja uskaltavat tulla kertomaan, jos joku kokee koulukiusaamista.

Koulussamme tukioppilaana oleminen lasketaan valinnaisaineeksi eli meillä on joka viikko kaksi tuntia tukioppilastoimintaa. Tunneilla esimerkiksi suunnittelemme tapahtumia, joita aiomme järjestää.

Tukioppilaina tavoitteemme on auttaa oppilaita kouluarjessa. Välitunneilla pyrimme huolehtimaan oppilaiden turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Katsomme, ettei kukaan ole yksin ja ettei ketään kiusattaisi. Jos näin tapahtuu, puutumme siihen. Järjestämme tukareina välituntileikkejä ja -pelejä, joihin otamme kaikki halukkaat oppilaat mukaan. Haluamme myös vaikuttaa syrjinnän ehkäisyyn. Käyttäydymme hyvin ja näytämme esimerkkiä etenkin pienille oppilaille välituntien aikana. Pyrimme juttelemaan ja kysymään kuulumisia oppilailta, minkä tarkoituksena on luoda hyvää mieltä. Puutumme myös kiusaamiseen ja muuhun pahantekoon välitunneilla, joihin suhtaudumme tasapuolisesti. Uuden oppilaan tullessa kouluumme pyrimme tuottamaan hänelle mahdollisimman tervetulleen olon.

Yritämme tapahtumillamme auttaa oppilaita viihtymään koulussa ja nostattaa sekä luokka- että ryhmähenkeä. Haluamme tukioppilaina järjestää tapahtumia, joissa tavoitteena on saada parempaa yhteishenkeä ja uusia ystäviä. Olemme järjestäneet tämän syksyn aikana ryhmäytymis- ja tutustumisleikkejä. Pidimme marraskuussa halloween- päivän, jossa koristelimme koulua sen teeman mukaisesti ja pidimme välitunneilla aktiviteetteja kaikille halukkaille. Joulukuussa teimme joulukalenterin. Siinä järjestimme jokaisena koulupäivänä joulukuun ajan, pieniä tapahtumia ja välituntitoimintaa koko koululle. Syyslukukauden lopuksi järjestimme pikkujoulut, jossa pidimme oppilaille pipareiden koristelemista, joulukorttien askartelua ja rentoutumisnurkan.

Henna, Anni, Sanni, Venla ja Kimmo