Lapset ensin -keräys järjestettiin 1.4.-15.5.2019

Tämän vuoden keräys on päättynyt

Lapset ensin -keräys on Mannerheimin Lastensuojeluliiton vuosittainen valtakunnallinen keräys, joka toteutettiin tänä vuonna 1.4.–15.5. Lapset ensin -keräyksellä hankitaan varoja MLL:n paikallisyhdistysten ja piirien työlle lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi.

Tänä keväänä piirin keräyskohteena oli tukioppilastoiminta. Lapin piiri tukee kaikissa Lapin ylä- ja yhtenäiskouluissa tukioppilastoimintaa ja sen aloittamista. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, ehkäistä kiusaamista, luoda koulun yhteishenkeä, torjua yksinäisyyttä ja lisätä nuorten osallisuutta koulussa. Keräysrahojen avulla voidaan tarjota lisää tukea tukioppilaiden tärkeään työhön oppilaiden hyvinvoinnin eteen.