Syyskokous, koulutus- ja virkistysviikonloppu Luostolla 2009

Täyskäsikoulutus 2010
MLL:n Lapin piirin yhdistyksille

Tule vapaaehtoiseksi

Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähtevää toimintaa. MLL:n vapaaehtoistoiminta on palkatonta, osallistujien ehdoin tapahtuvaa työtä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. MLL:ssa vapaaehtoiset saavat toimintansa tueksi koulutusta ja ohjausta.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piirissä voit toimia vapaaehtoisena mm.

 • Perhekahviloissa
 • Erilaisissa MLL:n tapahtumissa sekä
 • Kerhojen tai vertaisryhmien vetäjänä

MLL:n vapaaehtoisena voit

 • helpottaa lapsiperheiden ja vanhempien arkea
  antamalla osaamisesi ja kokemuksesi muiden käyttöön,
 • vaikuttaa paikkakuntasi lapsiperheitä koskevaan päätöksentekoon
  sekä ympäristösi elämään ja hyvinvointiin,
 • luoda lapsille aktiivista toimintaa ja erilaisia virikkeitä
  tai vaikuttaa heille tarjolla oleviin harrastusmahdollisuuksiin,
 • tukea nuoria selviytymään elämässä,
 • tukea vanhempia kasvatuksen pulmissa.

MLL:n Lapin piirin paikallisyhdistykset järjestävät omaa toimintaa ja lisäksi yhdistysten hallituksissa on erilaisia tehtäviä:

 • hallituksen jäsen
 • puheenjohtaja
 • varapuheenjohtaja
 • rahastonhoitaja
 • sihteeri
 • tiedottaja
 • eri vapaaehtoistoimintojen vastuuhenkilöt
 • toiminnantarkastaja

Lisätietoja:

Oman paikkakuntasi paikallisyhdistyksestä
ja/tai piiritoimistolta p. 016 345 824

Yhteydenottolomake