Kuva: Mervi Kestilä

Kylämummi- ja vaaritoiminta

 

Kylämummi ja -vaari -toiminnasta iloa kaiken ikäisille

Sukupolvien välinen yhteys rikastuttaa sekä lapsen että aikuisen elämää. Mannerheimin Lastensuojeluliitto pyrkii Ky­lämummi ja -vaari toiminnallaan lisäämään sukupolvien välistä vuorovaikutusta ja tuomaan iloa sekä pienille että isoille.

Sukupolvien välisessä kanssakäymisessä lapsi saa aikuisen aikaa, turvallisuutta, elämyksiä ja elämänkokemusta joita vasten hän voi peilata omia tunteitaan. Isät ja äidit puolestaan saavat tukea omaan vanhemmuuteensa ja mummien ja vaarien arki saa uutta merkitystä ja heidän hyvinvointinsa lisääntyy.
 

Kaikkien tiedot ja taidot ovat tärkeitä

Kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita aikuisia, jotka haluavat olla läsnä lasten arjessa ja antaa aikaansa. Jokaisen tiedot ja taidot ovat tärkeitä. Kylämummit ja -vaarit eivät ole yksittäisten lasten varamummeja tai vaareja, vaan toimivat esimerkiksi MLL:n perhekahviloissa ja kerhoissa.

Kylämummit ja -vaarit voivat mm. lukea lapsille kirjoja, tehdä heidän kanssaan lämpimiä voileipiä ja järjestää heille luontorasteja. Tärkeintä on läsnäolo, kuunteleminen, tukeminen ja rohkaiseminen.

Toiminnan perustana on vapaaehtoisuus, luotettavuus ja luottamuksellisuus. Toimintaan voi lähteä mukaan jo ennen eläkkeelle siirtymistä, omilla ehdoilla. Voi itse päättää, kuinka pitkäksi aikaa sitoutuu ja lasten kanssa saa tehdä sitä, mikä itselle on luontevaa.

Tule mukaan!

Kylämummi ja -vaari
-toiminnalla halutaan:


Tukea hyvää lapsuutta vahvistamalla sukupolvien ketjua

Lisätä sukupolvien välistä myönteistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa

Siirtää kulttuuriperintöä

Luoda aktiivisille suurille ikäluokille mahdollisuus tehdä antoisaa vapaaehtoistyötä

Lisätä alueellista yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta lapsista