Ammattilaisille

MLL:n Lapin piiri tarjoaa kunnille ja eri alojen ammattilaisille palveluita.

Koulutusta esim. mentalisaatiosta (lapsiperheiden kanssa toimiville ammattilaisille), mediakasvatuksesta (ammattikasvattajille, oppilaille, vanhemmille), tukioppilastoiminnasta sekä lastenhoidosta.

Ammatillisista perhepalveluista ennaltaehkäisevää perhetyötä, ammatillista tukihenkilötoimintaa, valvottuja ja/tai tuettuja tapaamisia, ryhmähoitoa sekä yritysten lastenhoitopalvelua.

Lastenhoitoapua perheille välitetään paikkakunnilla, joissa kunta tukee toimintaa.

Paikallisyhdistyksemme tarjoavat kunnissa matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja perheille. 

Vanhempainnetistä löydät tietoa ja työkaluja lapsiperheen arjen tukemiseen.