Hankkeet

KAVERINA LAPISSA -HANKE 2020 - 2023


Lapin piirissä on alkanut 2020 vuoden alussa kolmivuotinen tukihenkilöhanke, joka on STEA:n avustama.  Hanke on vapaaehtoisten toteuttamaa tukihenkilötoimintaa ja siihen kuuluu perhekummi-, ystäväksi maahanmuuttajaäidille -, läksykummi- sekä mummi- ja vaaritoiminta.

Tukihenkilötoiminta on ohjattua, ennaltaehkäisevää vapaaehtoistoimintaa, jonka on tarkoitus tukea lapsiperheiden toimintaa ja hyvinvointia. Toiminta tarjoaa perheille helposti saavutettavaa, matalankynnyksen toimintaa ja täydentää julkista palvelujärjestelmää.

Toimintamuodot pyrkivät poistamaan vanhempien kokemaa yksinäisyyttä, tukea perheen hyvinvointia sekä mahdollistavat uusien toimintojen löytymisen kaverin kanssa yhdessä paikkoihin tutustellen.

Vapaaehtoiset haastatellaan ja koulutetaan. Tulevista koulutuksista tiedotetaan MLL Lapin piirin verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Soveltuva vapaaehtoinen on täysi-ikäinen, halukas auttamaan perheitä tai nuoria sekä valmis sitoutumaan vuodeksi toimintaan. Läksykummi sekä kylämummi- ja -vaaritoimintaan voi sitoutua lyhyemmäksikin aikaa.

Mikäli olet perheenä, vapaaehtoisena tai kunnan työntekijänä kiinnostunut toiminnasta, ole rohkeasti yhteydessä!


Lisätiedot:

Hankepäällikkö
Jonnamari Kentala
p. 050 434 1222
jonnamari.kentala@mll.fi