Mediakasvatusoppitunnit


Ruutujen lumo – Miten huolehtia hyvinvoinnista digiajassa 

5.–9.lk

Oppitunnilla tarkastellaan lapsen ja nuoren mediankäytön yhteyksiä hyvinvointiin. Olennaista on, että lapset ja nuoret oppivat tunnistamaan mediankäytön seuraamuksia itsessään ja kykenevät tekemään tietoisesti omaa hyvinvointiaan tukevia valintoja.

Kesto: 45min

Hinta: Päivän ensimmäinen 150 €, kaikki seuraavat 
33 €/kpl + kouluttajan matka- ja majoituskulut


Stop nettikiusaamiselle ja ilkeilylle oppitunti 

5.–9.lk
Pienryhmälle suunnatulla oppitunnilla käsitellään nettikiusaamista ja loukkaavaa kohtelua digitaalisissa ympäristöissä. Lasten ja nuorten suhdetta mediaan lähestytään moraalisena kysymyksenä – tarkoituksena on vahvistaa ystävällistä ja toiset huomioivaa asennetta ja käytöstä median parissa toimiessa. Erityisen tärkeää on huomioida lasten ja nuorten sosiaaliset ja tunne-elämän taidot sekä vahvistaa empatiakykyä.

Kesto: 45min

Hinta: Päivän ensimmäinen 150 €, kaikki seuraavat 
33 €/kpl + kouluttajan matka- ja majoituskulut


Hyvinvointia digiarjessa oppitunti 

5.–9.lk
Pienryhmälle suunnatun oppituntimallin tavoitteena on tukea hyvinvointia edistävää mediankäyttöä sekä kiinnittää huomiota arjen hyvinvoinnin peruspilareihin, riittävään nukkumiseen ja liikuntaan. Oppitunti koostuu osallistavista lämmittelytehtävästä sekä teematehtävistä.

Kesto: 45min

Hinta: Päivän ensimmäinen 150 €, kaikki seuraavat 
33 €/kpl + kouluttajan matka- ja majoituskulut

DIGIFIT- oppitunti oppitunti 

5.–9.lk
Pienryhmälle suunnatun oppituntimallin tavoitteena on tukea tasapainoista ja hyvinvointia tukevaa mediankäyttöä sekä vahvistaa mediavälitteisissä kohtaamisissa tarvittavia media- ja vuorovaikutustaitoja. Oppitunti koostuu osallistavista lämmittelytehtävästä sekä teematehtävistä.

Kesto: 45min

Hinta: Päivän ensimmäinen 150 €, kaikki seuraavat 
33 €/kpl + kouluttajan matka- ja majoituskulut

Lisätietoja:
Johanna Turpeenniemi
p.050 3775695
johanna.turpeenniemi(at)mll.fi