Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta on tavoitteellista, ennaltaehkäisevää vapaaehtoisen toteuttamaa tukihenkilötyötä. 

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa etsitään äidille suomea puhuva ystävä mahdollisimman läheltä omaa asuinaluetta, tarkoituksena helpottaa ystävien tapaamista ja luonnollisen kanssakäymisen syntymistä. Toiminnan kautta maahanmuuttajaäiti saa suomenkielisen ystävän, jonka kanssa käyttää suomenkieltä ja tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. 

Vapaaehtoinen puolestaan pääsee tutustumaan ystävänsä kulttuuriin ja tapoihin.

Toiminta tukee erityisesti kotona olevien maahanmuuttajaäitien suomenkielen taitoa. Kielitaidon parannuttua arkipäivän aktiivisuus lisääntyy, kontaktit kansaväestöön lisääntyvät, ymmärretään suomalaista yhteiskuntaa paremmin, osataan hoitaa perheen asioita, asioida viranomaisten kanssa ja löytää palveluita sekä vähentää maahanmuuttajien vierauden ja ulkopuolisuuden tunnetta.

Tukihenkilö ja äiti tapaavat vuoden aikana 1-2 kertaa viikossa muutaman tunnin ajan arjen toiminnoissa, tutustuen ympäristöön sekä tehden yhteisiin mielenkiinnonkohteisiin liittyviä asioita. 


Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta on osa Kaverina Lapissa -hanketta.


Lisätiedot:

Hankepäällikkö
Jonnamari Kentala
p. 050 434 1222
jonnamari.kentala@mll.fi