Ystäväksi maahanmuuttajaäidille

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta on tavoitteellista, ennaltaehkäisevää vapaaehtoisen toteuttamaa tukihenkilötyötä. 

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa etsitään äidille suomea puhuva ystävä mahdollisimman läheltä omaa asuinaluetta tarkoituksena helpottaa ystävien tapaamista ja luonnollisen kanssakäymisen syntymistä. Toiminnan kautta maahanmuuttajaäiti saa suomenkielisen ystävän, jonka kanssa käyttää suomen kieltä ja tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. 

Vapaaehtoinen puolestaan pääsee tutustumaan ystävänsä kulttuuriin ja tapoihin.

Toiminta tukee erityisesti kotona olevien maahanmuuttajaäitien suomen kielen taitoa. Kielitaidon parannuttua arkipäivän aktiivisuus lisääntyy, suomalaista yhteiskuntaa voidaan ymmärtää paremmin, osataan hoitaa perheen asioita, asioida viranomaisten kanssa, löytää palveluita sekä vähentää maahanmuuttajien vierauden ja ulkopuolisuuden tunnetta.

Tukihenkilö ja äiti tapaavat vuoden aikana 1-2 kertaa viikossa muutaman tunnin ajan arjen toiminnoissa, tutustuen ympäristöön sekä tehden yhteisiin mielenkiinnonkohteisiin liittyviä asioita. 
Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminta on osa Kaverina Lapissa -hanketta.

Lisätietoja:
Jonnamari Kentala
p. 050 434 1222
jonnamari.kentala(at)mll.fi
Hankepäällikkö
Kaverina Lapissa -hanke