Bearašdoaibmaguovddáš

Bearašdoaibmaguovddáš lea biredoaimmahaga oktavuođas Roavenjárggas, ja doppe lágiduvvojit iešguđetlágán asttuáiggedoaimmat, veardásašjoavkkut ja dáhpáhusat. Bearašdoaibmaguovddáš láigohuvvo ee. bearašávvudemiide. Lappi MLL:a servviid lahtut ja sin bearrašat sáhttet idjadit biredoaimmahagas nuvttá.