Perhekummitoiminta

Perhekummitoiminnan tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja vahvistaa lapsiperheen hyvinvointia, ehkäistä ongelmia syntymistä/kasautumista, tukea lapsiperheen elämänhallintaa ja antaa voimia arkeen. 

Perhekummi sopii esimerkiksi perheelle, jonka sukulaiset ja ystävät asuvat kaukana, perhe odottaa ensimmäistä lasta, vanhemmat kokevat itsensä yksinäisiksi tai väsyneiksi tai perheen elämäntilanne haastaa vanhemmuutta. 

Tukihenkilöt tapaavat perheitä 1-2 viikon välein, noin 2-3 tuntia kerrallaan kasvotusten. Tukihenkilö voi myös olla perheeseen yhteydessä etäyhteyksien avulla. Keskeisiä tukemisen keinoja ovat keskustelu, kuuntelu ja yhteinen tekeminen. Lähtökohtana on vapaaehtoinen ja tasavertainen kumppanuus. Perhekummi tukee vanhemmuutta, kulkee perheen rinnalla arjessa, keskustelee ja on mukana arjen tavallisissa puuhissa. 

Koulutuksia järjestetään useampia vuodessa ja koulutukset ovat mahdollisia myös yksilökoulutuksina. 

Lisätietoja:
Jonnamari Kentala
p. 050 434 1222
jonnamari.kentala(at)mll.fi
Hankepäällikkö
Kaverina Lapissa -hanke