Yritysten lastenhoitopalvelu 

MLL:n Lapin piiri tarjoaa lastenhoitopalvelua yrityksille, jotka haluavat tarjota henkilöstölleen uusia tapoja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Yritys voi ostaa henkilöstölleen sairastuneen lapsen hoitoa, kun perheessä on  0-10-vuotias sairas tai toipilas lapsi. Hoito tapahtuu lapsen kotona enintään neljän (4) päivän ajan yhtä sairautta kohden. Palvelun kustannukset yritys voi vähentää verotuksessa. Hoitajina toimivat tuntityösuhteiset perhetyöntekijät. Yritys ja MLL:n Lapin piiri tekevät palvelusta sopimuksen.


Lisätietoja ja tilaukset:
Perhepalvelupäällikkö
Tiia Nyman
p. 040 7577043