Mielenlukutaitoa! -koulutus varhaiskasvattajille

Mielenlukutaitoa kutsutaan tutkimuksessa mentalisaatiokyvyksi. Varhaiskasvatuksessa sillä tarkoitetaan kasvattajan kykyä huomioida lapsen näkökulma erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä kykyä havaita ja pohtia lapsen kiinnostuksenkohteita sekä mielen tiloja, kuten tunteita, ajatuksia ja aikomuksia käyttäytymisen taustalla.

Koulutuksessa tutustutaan mentalisaatioon perustuvaan työtapaan. Työtapa auttaa turvallisen ryhmän rakentamisessa sekä kiusaamisen ehkäisemisessä. Työtapaan liittyy myös kasvattajan kyky pohtia omia kokemuksiaan ja tunteitaan sekä niiden vaikutusta kohtaamisiin ja tilanteisiin yksittäisen lapsen, ryhmän, vanhempien tai työtovereiden kanssa. Mentalisaatioon perustuva työtapa lisää lapsen näkökulman huomioimista, mitä vaaditaan myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelman teossa. 

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ammattilaiset

Kesto: 2 koulutuspäivää ja itsenäisiä tehtäviä

Hinta: pyydä tarjous

Lisätietoja:
Johanna Turpeenniemi
p.050 3775695
johanna.turpeenniemi(at)mll.fi