Ennaltaehkäisevä perhetyö

Perhetyö avuksi perheille kun vauva valvottaa, perheenjäsen on uupunut, perheenjäsenellä on sairaus, leikkaus tai toipilasvaihe. Perhe tarvitsee tukea ja apua lapsen hoidossa, vanhemmat tarvitsevat omaa aikaa jaksaakseen. Perhetyö keskittyy perheen lapsen/lasten tarpeisiin. Työmuotoina voi olla mm. lastenhoitoavun järjestäminen, lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvien asioiden läpikäynti sekä sopivien toimintamallien/tukimuotojen etsiminen