Kohtaamispaikkatoiminta

Perhekeskus on paikka, jonne kaikki perheet ovat tervetulleita niin iloineen kuin suruineen ja murheineen. Toimivassa perhekeskuksessa perheiden palvelut ovat saatavilla helposti ja ne ovat verkostoituneet hyvin. Perheet ovat aidosti keskiössä ja osallistuvat palveluiden kehittämiseen yhdessä ammattilaisten ja vapaaehtoisten kanssa.

Kohtaamispaikka on olennainen osa perhekeskusta. Kohtaamispaikka vahvistaa lasten ja vanhempien osallisuutta, vuorovaikutusta ja voimavaroja sekä tukee perheiden hyvää arkea ja yhteisöllisyyttä. Toiminta edistää lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Perhekeskuksen kohtaamispaikka on myös alusta eri toimintojen ja palvelujen jalkautumiseen. 

Tutustu kohtaamispaikkatoimintaan täältä ja THL:n materiaaliin perhekeskuksen kohtaamispaikasta täältä

MLL Lapin piiri kerää tietoa Lapissa toimivista kohtaamispaikoista ja kohtaamispaikkatoiminnan verkostoista yhteistyössä Lapin hyvinvointialueen kanssa. Materiaalin ensimmäisen vaiheen valmistuttua (11/2023) voit tutustua siihen näillä sivuilla. Jo nyt löydät MLL:n perhekahviloiden tiedot kootusti täältä

Tietoa kohtaamispaikkatoiminnan laadun varmistamisen tueksi

Kohtaamispaikkatoiminnan tavoitteena on koota ja jakaa eri toimijoiden tietoa ja asiantuntemusta sekä auttaa kynnyksettömästi tuen ja palveluiden saamisessa. Lähtökohtaisesti kohtaamispaikkatoiminta perustuu alueen eri toimijoiden tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen yhteistyöhön eli kohtaamispaikkatoimijaverkostoon. 

Jotta työskentelyyn on mahdollista sopia yhteisiä tavoitteita, on Lastensuojelun Keskusliiton Perheet Keskiöön -toiminta työstänyt laadunvarmistamisen työkalun, jonka ensisijaisin tavoite on kohtaamispaikkojen sekä kunnan tai alueen kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen perheiden tarpeita vastaavaksi. Se toimii työkaluna kohtaamispaikkatoimintaa kehittäville työntekijöille ja vapaaehtoisille sekä toimintaa koordinoiville ja johtaville tahoille. 

Arviointimalli pohjautuu kansallisiin laatukriteereihin, jotka ohjaavat perheiden kohtaamispaikkatoimintaa ja auttavat perhekeskuksia sekä paikallisia toimijoita organisoimaan ja kehittämään toimintaansa kohtaamispaikan tavoitteiden mukaisesti.

Tutustu toimintasuositukseen täältä. Ja kohtaamispaikkatoiminnan arviointimallin materiaaleihin täältä