Tietoa piiristä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö, joka muodostuu keskusjärjestöstä, 10 piirijärjestöstä ja n. 550 paikallisyhdistyksestä, jotka kaikki ovat rekisteröityjä yhdistyksiä. MLL Lapin piiri on yksi kymmenestä MLL:n piirijärjestöstä, toiminta-alueenaan Lapin maakunta. 

Vuonna 2022 piirin alueella on 20 paikallisyhdistystä ja 3418 jäsentä. Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Piirin tehtävänä on mahdollistaa paikallisyhdistysten aktiivinen toiminta tarjoamalla koulutusta, tukea ja ohjausta.

MLL:n Lapin piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Muita toimintamuotojamme ovat muun muassa lastenhoitotoiminta, ammatilliset perhepalvelut, nuorisotyö, mediakasvatus, vertaistoiminta, kerhot, vanhempainillat ja monipuolinen koulutus.

Piirin toimintaa johtaa, kehittää ja valvoo piirihallitus. Piirin toimisto sijaitsee Rovaniemellä (Pirkkakatu 2), missä sijaitsee myös lapsiperheiden kohtaamispaikka Perhetoimintakeskus.

Historiaa

Mannerheimin Lastensuojeluliitto perustettiin kenraali Mannerheimin kotona vuonna 1920. Carl Gustaf Mannerheim kutsui kansalaisia mukaan toimintaan seuraavilla, edelleen ajankohtaisilla, sanoilla:

"Työn määränpäänä olkoon, että jok'ainoa Suomen lapsi äidinkohdusta lähtien ja kautta koko kasvinaikansa saa oikeutetun osansa siitä hellyydestä ja huolenpidosta, joka yksinään voi laskea pohjan nuorten kehitykselle hyviksi ja hyödyllisiksi kansalaisiksi".

MLL:n Lapin piiri on toiminut koko Lapin läänin alueella vuodesta 1950 lähtien.
Lisäksi piiri on mukana STEA:n Paikka auki -ohjelmassa.

Piiri tekee tiivistä yhteistyötä Lapin kuntien ja useiden järjestöjen kanssa. Toimintaa tukevat mm. STEA, valtio ja kunnat.