Tietoa piiristä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö, joka muodostuu keskusjärjestöstä, 10 piirijärjestöstä ja n. 550 paikallisyhdistyksestä, jotka kaikki ovat rekisteröityjä yhdistyksiä.

MLL:n Lapin piiri on yksi kymmenestä MLL:n piirijärjestöstä, toiminta-alueenaan Lapin maakunta.
Vuonna 2018 piirin alueella oli 23 paikallisyhdistystä ja 3942 jäsentä. Paikallisyhdistykset toimivat vapaaehtoisvoimin. Piirin tehtävänä on mahdollistaa paikallisyhdistysten aktiivinen toiminta tarjoamalla koulutusta, tukea ja ohjausta.

MLL:n Lapin piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Muita toimintamuotojamme ovat muun muassa lastenhoitotoiminta, ammatilliset perhepalvelut, nuorisotyö, mediakasvatus, vertaistoiminta, kerhot, vanhempainillat ja monipuolinen koulutus.

Piirin toimintaa johtaa, kehittää ja valvoo piirihallitus. Piirin toimisto sijaitsee Rovaniemellä (Pirkkakatu 2), missä sijaitsee myös lapsiperheiden kohtaamispaikka Perhetoimintakeskus.

Piirissä alkoi huhtikuussa 2016 STEA:n rahoittama Vertaistoimintaa kumppanuudella -hanke, joka tukee rovaniemeläisten perheiden arkea järjestämällä tarpeiden ja toiveisen mukaista toimintaa yhteistyössä monipuolisten toimijoiden kanssa. Samalla toimijoiden yhteistyötä tiivistetään ja vahvistetaan.
Lisäksi piiri on mukana STEA:n Paikka auki -ohjelmassa.

Piiritoimistolta voi vuokrata lastentarvikkeita.

Piiri tekee tiivistä yhteistyötä Lapin kuntien ja useiden järjestöjen kanssa. Toimintaa tukevat mm. STEA, valtio ja kunnat.