Ämmtallaš piârkääzzkõõzz

MLL Lappi vuʹvdd taʹrjjad ämmtallaš silttõõzz, individuaal da njueʹbǯǯlõs kääzzkõõzzid päʹrnnpiârrjid.

Mij ämmtallaš piârkääzzkõõzz lie cõggi piârtuâjj, päärnaihååid riâššmõš põrggsid, päärnai joukkhåidd, tuärjjuum kaaunõõttmõõžž da tuärjjooumažtoiʹmmjummuš.