Tukioppilastoiminnan koulutukset

Tukioppilaiden peruskoulutus osa 1 ja osa 2

Tukioppilaiden peruskoulutus antaa oppilaalle valmiudet toimia tukioppilaana omassa koulussaan. Koulutuksessa opitaan tuntemaan tukioppilaan tehtävät, ja miksi tukioppilastoimintaa on omassa koulussa. Koulutuksessa ryhmäydytään muiden tukioppilaiden kanssa, innostetaan toimimaan tukioppilaana ja vahvistetaan sosiaalisia taitoja. Koulutus tarjoaa oppilaille eväitä myös taitavaan ryhmän ohjaamiseen.

Koulutus jakautuu kahteen 6 tunnin mittaiseen osioon.

Ensimmäisessä osiossa käsitellään tukioppilastoiminnan tavoitteet, tukioppilaan rooli ja kuinka vahvistetaan myönteistä ilmapiiriä koulussa. Koulutuksen toisessa osiossa käsitellään ryhmän toimintaa ja sen ohjaamista sekä suunnitellaan yhdessä tukioppilastoimintaa. 

Hinta: 

12x45min
560€ + kouluttajan matkakulut

6x45min
300€  + kouluttajan matkakulut

Tukioppilaiden jatkokoulutukset


Päihdekasvatus

Tukioppilaiden päihdekasvatuskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa tukioppilaita toimimaan vertaisohjaajina alkoholia, tupakkaa tai kannabista käsittelevillä oppitunneilla. Oppitunneilla tukioppilaiden rooli on esimerkiksi ohjata keskusteluja tai tehtäviä. Oppitunneille tarvitaan mukaan koulun aikuinen.

Ryhmäyttäminen

Tukioppilaiden ryhmäyttämiskoulutuksen tavoitteena on kouluttaa tukioppilaita ohjaamaan ryhmäytysleikkejä nuoremmille oppilaille, toimimaan ryhmänohjaajina ja innostamaan muita oppilaita.

Kiusaamisen ehkäisy

Tukioppilaiden kiusaamisen ehkäisy -koulutuksen tavoitteena on kouluttaa tukioppilaita kiusaamisen ehkäisyssä. Koulutuksessa käsitellään kiusaamista ilmiönä ja tukioppilaan roolia kiusaamisen vastaisessa työssä. Lisäksi koulutus antaa tukioppilaille valmiuksia käsitellä kiusaamista kummitunneilla nuorempien oppilaiden kanssa.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Tukioppilaiden tunne- ja vuorovaikutuskoulutus auttaa tukioppilaita nimeämään, tunnistamaan ja ilmaisemaan erilaisia tunteita. Koulutus vahvistaa minäkäsitystä ja itsetuntoa sekä lisää empatiataitoja. Tunne- ja vuorovaikutusten opettelu vahvistaa tukioppilaan valmiuksia rakentaa kunnioittavaa vuorovaikutusta ja olla taitava ryhmien ohjaaja.

Mediakasvatus

Hinta:

6x45min 300€  + kouluttajan matkakulut

Lisätietoja:
Johanna Turpeenniemi
p.050 3775695
johanna.turpeenniemi(at)mll.fi