Vahvuutta vanhemmuuteen® – ja Lapsi mielessä® -ohjaajakoulutukset (7,5 op)

Koulutuksissa keskitytään mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen omaksumiseen ja soveltamiseen ryhmänohjaustilanteissa sekä omassa työssä. Koulutuksen käytyään kuntien ammattilaiset voivat ohjata työparin kanssa perhe- tai vanhempainryhmiäennaltaehkäisevästi kaikille vauva- tai pienten lasten perheille.

Ohjaajakoulutus

  • tarjoaa tietoa mentalisaatioteoriasta ja antaa eväitä teoreettisen tiedon viemiseen osaksi omaa ammattiosaamista
  • syventää työntekijän ryhmänohjausosaamista ja auttaa soveltamaan mentalisaatioteoriaan pohjautuvaa reflektiivistä työotetta kaikkeen perheiden parissa tehtävään työhön
  • kehittää työntekijän vuorovaikutustaitoja hankalissa asiakastilanteissa
  • antaa työntekijälle uusia, konkreettisia työvälineitä vanhemmuuden tukemiseen

Koulutuksen jälkeen MLL järjestää maksuttomia jatkokoulutuspäiviä. Päivissä jaetaan ryhmänohjaajakokemuksia ja syvennetään mentalisaatioon perustuvaa työotetta sekä ryhmänohjaajaosaamista.

Kenelle:  Lapsiperheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset, esimerkiksi neuvolatyöntekijät, perheohjaajat, perhetyöntekijät, kotipalvelun lapsiperhetyöntekijät, sosiaalityöntekijät ja varhaiskasvattajat

Kesto: Peruskoulutusjakso yhteensä 4 päivää, perhe- tai vanhempainryhmän ohjausta 8–12 kertaa ja 3 syventävää koulutuspäivää perheryhmäohjauksen aikana

Hinta: Pyydä tarjous

Lisätietoja:
Johanna Turpeenniemi
p.050 3775695
johanna.turpeenniemi(at)mll.fi