Perheille

Tarjoamme monipuolista arjen tukea lapsiperheille. Älä jää yksin, vaan ota meihin yhteyttä!

MLL:n perheille suunnattu toiminta on ennaltaehkäisevää tukea lapsiperheille. Toiminta muotoutuu paikallisista tarpeista, yhdistysten voimavaroista sekä alueellisesta ja valtakunnallisista toimintamalleista.


MLL:n lastenhoitopalvelut

Voit tilata kauttamme koulutetun ja luotettavan lastenhoitajan. Perhe voi tilata hoitajan itse netin välityksellä tai puhelimitse.


Avoimet kohtaamispaikat: perhekahvilat ja perhetoimintakeskus

Perhekahvilat ovat kotona lapsiaan hoitavien vanhempien kohtaamispaikkoja. Perhekahvilassa tutustut muihin samassa elämäntilanteessa oleviin, saat vertaistukea, uutta tietoa sekä samalla lapsesi saa leikkiseuraa.


Läksykummitoiminta
Läksykummitoiminnan tarkoituksena on tarjota peruskouluikäiselle lapselle henkilökohtaista tukea koulunkäyntiin sekä luotettavan aikuisen juttuseuraa. Tavoitteena on edistää lapsen luku- ja kielitaitoa, ylläpitää lapsen koulumotivaatiota sekä ehkäistä yksinäisyyttä. Läksykummitoiminta tukee myös vanhempien jaksamista ja koko perheen hyvinvointia.


Lasten kerhotoiminta

MLL järjestää lapsille kivaa tekemistä ja kerhoja ympäri vuoden, monessa paikassa ympäri Lappia. MLL:n Lapin piirin koulujen loma-ajankerhoista saat tietoa ylläolevasta linkistä hyvissä ajoin ennen kerhon käynnistymistä. 


Perhekummitoiminta

Perhekummit ovat koulutettuja vapaaehtoisia, jotka toimivat lapsiperheiden arjen tukena. Perhekummi kuuntelee, keskustelee ja välittää.


Maahanmuuttajaäidille ystävä

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille on toimintaa, jossa maahan muuttanut äiti saa itselleen MLL:n kouluttaman vapaaehtoisen ystävän. Ystävät tutustuvat toisiinsa yhteisen tekemisen lomassa ja samalla maahanmuuttajaäiti saa mahdollisuuden harjoitella suomen kieltä.


Kylämummi ja -vaaritoiminta

MLL:n kylämummit ja -vaarit ovat isovanhempi-ikäisiä vapaaehtoisia, jotka toimivat lasten kanssa mm. perhekahviloissa, päiväkodeissa, kerhoissa, kouluissa ja kirjastoissa. 


Rovaniemien Perhetoimintakeskus

Piirillä on Rovaniemellä Perhetoimintakeskus, jonka toiminnasta löytyy kerhoja lapsille, vertaisryhmiä perheille ja vanhemmille sekä MLL:n perhekahvila. 

Lastentarvikevuokraus

Piiritoimistolta voit vuokrata lastentarvikkeita.


Vapaaehtoisvoimin

MLL:n Lapin piirissä tekee vapaaehtoistyötä satoja henkilöitä, jotka saavat piiriltä koulutusta, tukea ja ohjausta. Vapaaehtoistyötä voi tehdä esim. perhekahvila-, kerho- tai vertaisryhmänohjaajana, kylämummina ja – vaarina sekä tukihenkilönä. Vapaaehtoisilla on korkea motivaatio toimia vapaaehtoistyössä juuri lapsiperheiden parissa.


Ammatillista tukea perheen jaksamiseen

Vapaaehtoistyön lisäksi piiri tarjoaa lapsiperheille suunnattuja ammatillisia perhepalveluita, joihin ohjaudutaan esimerkiksi kunnan sosiaali- ja terveystoimen kautta. Ryhmähoito on ohjattua toimintaa esim. häihin, tapahtumiin tai kauppakeskuksiin. Verkostomainen työtapa ja kumppanuus kuntien ja muiden toimijoiden kanssa kuuluu toimintaperiaatteisiimme.