Läksykummitoiminta


Jätä yhteystiedot alle.  Kiitos.

Lisätietoja  jonnamari.kentala@mll.fi 

Kuinka usein voit auttaa nuorta läksyjen kanssa?
Käytettävissä oleva etäyhteys läksykummitoiminnassa nuoren kanssa?

Läksykummitoiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Läksykummitoiminnan tarkoituksena on tarjota peruskouluikäiselle lapselle henkilökohtaista tukea koulunkäyntiin sekä luotettavan aikuisen juttuseuraa. Tavoitteena on edistää lapsen luku- ja kielitaitoa, ylläpitää lapsen koulumotivaatiota sekä ehkäistä yksinäisyyttä. Läksykummitoiminta tukee myös vanhempien jaksamista ja koko perheen hyvinvointia.

Läksykummin kanssa lapsi voi esimerkiksi tehdä koulutehtäviä, lukea kirjoja tai ihan vain jutella kivoista jutuista. Yhteydenpito läksykummin ja lapsen välillä tapahtuu pääosin etäyhteydellä puhelimen tai tietokoneen kautta, mutta jos haluat toimia ryhmässä, se on myös mahdollista. 


Läksykerhoissa olet useamman nuoren läksytsemppinä koululla. Nuoret tulevat itsenäisesti omasta halusta. Läksykummi on paikalla tukemassa ja juttelemassa nuorten kanssa ja tarvittaessa auttaa läksyjen kanssa. 

Käytännössä

  • Toiminta käynnistyy yhteisellä etätapaamisella MLL:n koordinaattorin, läksykummin ja perheen kanssa. Ensimmäisellä tapaamisella tutustutaan sekä sovitaan käytännön asioista, kuten yhteydenottotavasta ja -ajoista.
  • Läksykummi ja lapsi tapaavat yleensä noin kerran viikossa, yhden tunnin ajan.
  • Läksykummi toimii lapsen tukena lukukauden loppuun asti, jonka jälkeen jatkosta sovitaan yhdessä perheen ja vapaaehtoisen kanssa.
  • Läksykummit eivät ole opettajan roolissa tai vastuussa lapsen oppimisesta.

MLL Lapin piirin koordinaattori on sekä perheen että läksykummin tukena koko toiminnan ajan. 

Keitä läksykummit ovat? 

Läksykummit ovat vapaaehtoisia, tavallisia ja luotettavia aikuisia, jotka haluavat auttaa lapsia ja perheitä antamalla vapaa-aikaansa vapaaehtoistoimintaan. Läksykummit ovat saaneet koulutuksen läksykummitoimintaan ja heidän rikosrekisteriote on tarkistettu. Läksykummit ovat vaitiolovelvollisia ja noudattavat vapaaehtoistyön eettisiä periaatteita.

Lue Lapin läksykummin haastattelu Lapsemme -lehdestä 3/2021