Ennaltaehkäisevä perhetyö

Perhetyö avuksi perheille

  • kun vauva valvottaa
  • perheenjäsen on uupunut
  • perheenjäsenellä on sairaus, leikkaus tai toipilasvaihe.
  • Perhe tarvitsee tukea ja apua lapsen hoidossa
  • vanhemmat tarvitsevat omaa aikaa jaksaakseen

Perhetyö keskittyy perheen lapsen/lasten tarpeisiin.Työmuotoina voi olla mm. lastenhoitoavun järjestäminen, lasten hoitoon ja kasvatukseen liittyvien asioiden läpikäynti sekä sopivien toimintamallien/tukimuotojen etsiminen

Tukihenkilötyö

Tukihenkilötyö on tavoitteellista ja yksilöllistä, lapsen/ nuoren tarpeiden mukaan räätälöityä. Tukihenkilö toimii lapsen tai nuoren elämänhallinnan ja kasvun tukena. Työskentelyä raamittavat lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän, lapsen/nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa sovitut tavoitteet. Palvelu perustuu varhaiseen tukemiseen ja matalaan kynnykseen eikä palvelun saaminen edellytä lastensuojelun asiakkuutta. Palvelua on mahdollisuus saada sovitusti myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä ympärivuorokautisena. Asiakkaat ohjautuvat palvelun piiriin perheen asioista ja tuesta vastaavan ammattihenkilön kautta.

Yritysten lastenhoitopalvelu

MLL:n Lapin piiri tarjoaa lastenhoitopalvelua yrityksille, jotka haluavat tarjota henkilöstölleen uusia tapoja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Yritys voi ostaa henkilöstölleen sairastuneen lapsen hoitoa, kun perheessä on 0-10-vuotias lapsi on sairas tai toipilas. Hoito tapahtuu lapsen kotona enintään kolmen (3) päivän ajan yhtä sairautta kohden. Palvelun kustannukset yritys voi vähentää verotuksessa. Hoitajina toimivat tuntityösuhteiset perhetyöntekijät. Yritys ja MLL:n Lapin piiri tekevät palvelusta sopimuksen.

Lasten ryhmähoito

Ryhmähoidossa lapsi viihtyy toisten lasten ja luotettavien ryhmähoitajien kanssa. Turvallisen ympäristön lisäksi lapsille tarjotaan ohjattua toimintaa tilaajan toiveiden mukaan.

Lasten ryhmähoitoa voidaan järjestää moniin erilaisiin tilanteisiin, tilaisuuksiin ja tapahtumiin; esimerkiksi perhejuhliin, lastenkutsuille, messuille, koulutustilaisuuksiin ja urheilutapahtumiin. 

Lapsiryhmän ohjatusta toiminnasta huolehtivat koulutetut työntekijät, joita on paikalla niin paljon kuin lasten ikä ja ryhmän koko edellyttää.

Valvotut tapaamiset

MLL:n Lapin piiri järjestää tilauksesta valvottuja tapaamisia, tuettuja tapaamisia ja tapaamisvaihtoja.

Tapaamiset järjestään kodinomaisessa Perhetoimintakeskuksessa tai tapaajavanhemman kotona. Vaihtotilanteissa perhetyöntekijä voi olla hakemassa ja saattamassa lasta vanhemman luota toiselle.

Perhetoimintakeskuksessa on mahdollisuus myös yöpymiseen esimerkiksi viikonloppu tapaamisten aikana. Tilaa voi myös vuokrata lapsen ja vanhemman kahdenkeskisiin tapaamisiin.

Palvelun tilaajana on yleensä kunta ja siitä tehdään kirjallinen tapaamissuunnitelma. Valvojina toimivat perhetyöntekijät.