Jututtamo

MLL:n Jututtamot tarjoavat vanhemmille paikan keskustella yhdessä muiden vanhempien kanssa sekä omasta lapsesta että kokemuksista vanhempana. Jututtamo voi olla useamman kerran vertaisryhmä tai yksittäinen keskusteluhetki esim. perhekahvilassa, iltatilaisuus tai vanhempainilta yhteistyössä koulutun tai päiväkodin kanssa. Teemana voi olla esim. työn ja perheen yhteensovittaminen, toisen lapsen syntymä, koulun aloittaminen tai vanhemmuuden eri vaiheet aina odotusajasta nuoren vanhemmuuteen.

Jututtamoja ohjaavat MLL:n kouluttamat ohjaajat. Erityistä Jututtamoissa on tapa "jututtaa" eli synnyttää keskustelua ohjaajan kysymysten avulla. Keskusteluissa pyritään löytämään useita näkökulmia kulloisenkin teeman ympärille: nostetaan esiin ilonaiheita ja tarkastellaan hankalia tilanteita eri näkökulmista. Ohjaajan kysymysten avulla vanhemmat voivat pysähtyä pohtimaan lapsen ajatuksia ja kokemuksia ja katsomaan lapsen ulkoiseen käyttäytymisen taakse. 

MLL:n Jututtamo-ohjaajaksi pääset mukaan piirin järjestämän ohjaajakoulutuksen kautta.

Lue lisää Jututtamo-ohjaajakoulutuksesta täältä.