MLL:n Suunta 2026

MLL:n Suunta 2026 on kolmivuotiskautta 2024–2026 koskeva liittoyhteisön strateginen suunnitelma, jonka valmistelu käynnistyi MLL:n Puheenjohtajapäivillä syyskuussa 2022. Aineistoa on tuotettu useissa eri työpajoissa ja teemoista on käyty keskustelua yhteisellä virtuaalisella alustalla Howspacessa. Keskusteluun osallistui kaikkiaan 889 liittoyhteisön vapaaehtoista ja työntekijää. Yhteisen strategian pohjalta keskusjärjestö, piirit ja paikallisyhdistykset laativat omat tarkentavat suunnitelmansa. 

Tiedostoja: