PDF-tiedostoTOSU 2016 - lopullinen.pdf (1.0 MB)
MLL:n Lapin piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016
PDF-tiedostoTOKE 2015.pdf (2.4 MB)
MLL:n Lapin piirin toimintakertomus 2015
PDF-tiedostoMLLn Lapin piirin kolmivuotissuunnitelma 2015-2017.pdf (367 kB)
MLL:n Lapin piirin kolmivuotissuunnitelma 2015-2017
MS Word -tiedostoMLLn kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 Hyväksytty liittokokouksessa.docx (32 kB)
MLL:n kolmivuotissuunnitelma 2015-2017
MS Word -tiedostoMLLn suunta 2024 Hyväksytty liittokokouksessa.docx (35 kB)
MLL:n strategia: suunta 2024
PDF-tiedostoMLLn eduskuntavaaliohjelma 2015.pdf (398 kB)
Kuva: Virpi Uusinarkaus

Toimintalinja

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Kaikille avoimena kansalaisjärjestönä Mannerheimin Lastensuojeluliitto työskentelee tämän oikeuden toteuttamiseksi yhteistyössä monien eri tahojen kanssa.
 

MLL luottaa kumppanuuteen. Yhteistyötä tehdään koti- ja ulkomaisten järjestöjen, yhteisöjen ja verkostojen kanssa. MLL tuo yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon ajanmukaista tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden asemasta ja tarpeista. Tämä tieto koostuu paikallisyhdistysten kautta syntyvästä arjen tuntemuksesta, lasten, nuorten ja vanhempien kuulemisesta sekä yhteistyöverkostojen tutkimus- ja kehittämisosaamisesta.


Piiri laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Kaikki nämä asiakirjat ohjaavat piirin toimintaa.

 

MLL:n tehtävä(missio)

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia.

MLL:n tahtotila 2024 (visio)

 • Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan etusijalle ja jossa lapset ja nuoret voivat hyvin.
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, luotettava ja ketterä kumppani, vapaaehtoistyön toteuttaja ja innovatiivinen kehittäjä sekä vahva vaikuttaja.
 • MLL tarjoaa innostavan ja arvostavan osallistumisympäristön vapaaehtoistoiminnalle lasten, nuorten ja perheiden kanssa. 

MLL:n arvot

 • Lapsen ja lapsuuden arvostus
 • Yhteisvastuu
 • Inhimillisyys
 • Yhdenvertaisuus

MLL:n periaatteet

 • Avoimuus
 • Ilo
 • Kumppanuus
 • Osallisuus
 • Arjen arvostus