Lappi mánáid, nuoraid ja bearrašiid doarjjan

Mannerheim mánáidsuodjalanlhiittu (MLL) lea rabas álbmotsearvi, mii ovddida mánáid, nuoraid ja bearrašiid buresveadjima. Loga lasi Davvisámegillii.

Laapi párnái, nuorâi já perrui toorjân

Mannerheim párnáisuojâlemlitto (Mannerheimin lastensuojeluliitto, MLL), mii oovded párnái, nuorâi já pärniperrui pyereestvaijeem. Luuvâ lase Anarâškielân.

Lappi päärnai, nuõri da piârrji tuärjjan

Mannerheim päärnaisuõjjlemlett (MLL) lij ääv meerlažorganisaatio, kååʹtt oouʹdad päärnai, nuõri da piârrji pueʹrrjieʹllem. Looǥǥ lââʹzz Nuõrttsääʹmǩiõʹlle.

MLL:a Lappi bire doaimmahat

Pirkkakatu 2, 96200 Roavenjárga
num. 050 465 0704
š-poasta: lapin.piiri@mll.fi
vuossárga 10-14 ja duorastat 10-14
 www.lapinpiiri.mll.fi

Geahča bargiid dárkilut dieđuid bire neahttasiidduin. 


MLL Laapi pirrâduv toimâttâh

Pirkkakatu 2, 96200 Ruávinjargâ
puh. 050 465 0704
š-postâ: lapin.piiri@mll.fi
vuossárga tme 10-14 já tuorâstâh 10-14
www.lapinpiiri.mll.fi

Keejâ pargei tärkkilub tiäđuid pirrâduv nettisiijđoin.


MLL Lappi vuu'd koontâr

Pirkkakatu 2, 96200 Ruäʹvnjargg
teʹl. 050 465 0704
neʹttpååʹšt: lapin.piiri@mll.fi
vuõssargg 10–14 da neljdpei'vv 10–14
www.lapinpiiri.mll.fi

Ǩiõčč tuâjjlai tääʹrǩab teâđaid vuʹvddkonttâr neʹttseeidain.