Perhe työnantajana

Perhe toimii MLL:n välittämän hoitajan työnantajana eli perhe vastaa kaikista työnantajavelvoitteista. Hoitajat eivät ole työsuhteessa Mannerheimin Lastensuojeluliittoon. Tällä tavoin voimme tarjota perheille edullista lastenhoitopalvelua. 

Rekisteröityminen, järjestelmän käyttö ja hoitajien välitys on perheille maksutonta.
Hoitajan palkka

Hoitajan palkka 9,00 euroa/tunnilta (pyhäpäivinä 18 e/tunti). Minimiveloitus on kahden (2) tunnin palkka.

Matkakulut tulevat perheen maksettavaksi 0,22e/km, mikäli hoitajan matka hoitopaikkaan suuntaansa on yli 10 kilometriä. Kuusamon alueella hoitajien matkakuluna on Skibussilipun hinta 8e/suunta. 

Sunnuntaityöstä säädetään työaikalain 33 §:ssä. Sunnuntaityöstä perhe maksaa hoitajalle palkkaa 100 prosentilla korotettuna (kts. yltä). Korotettua palkkaa maksetaan myös kirkollisina juhlapäivinä, vapunpäivänä ja itsenäisyyspäivänä. 

Kello 23 jälkeen päättyvässä hoidossa perheen tulee huolehtia hoitajan turvallisesta kotimatkasta joko tarjoamalla autokyyti tai kustantamalla taksi.
Palkanmaksun ja työnantajailmoitukset voit hoitaa seuraavilla tavoilla:


VAIHTOEHTO 1:

Käytä MLL:n varausjärjestelmässä olevaa tilauskohtaista palkkalaskelmaa ja tee tulorekisteri-ilmoitus.

·   Maksa palkka hoitajalle hoidon päätyttyä (näet nettopalkan tilauskohtaisesta palkkalaskelmasta).

·   Anna hoitajalle tilauskohtainen palkkalaskelma. Palkkalaskelman voit tulostaa järjestelmästämme tai tallentaa ja lähettää hoitajalle sähköpostilla. Tilauskohtaisessa palkkatositteessa on huomioitu mahdolliset vähennykset. Palkkatosite voi olla myös käsin kirjoitettu (katso malli sivun alareunasta).

·   Ilmoita kaikki kuukauden aikana maksetut palkat Verohallinnon tulorekisteriin viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä. Tulorekisterin asiakaspalvelu p. 029 497 550. Ohjeita voit katsoa Verohallinnon YouTube-videolta

·   Työeläkevakuutusyhtiö laskuttaa perheeltä tarvittaessa työeläkevakuutusmaksun jälkikäteen.

·   Työllisyysrahasto laskuttaa perheeltä tarvittaessa työttömyysvakuutusmaksun jälkikäteen.


VAIHTOEHTO 2:

Käytä Verohallinnon Palkka.fi -palvelua.

·   Kirjaudu Palkka.fi -palveluun hoitajan läsnä ollessa ja täytä vaadittavat tiedot palkkalaskelmaa varten. Suosittelemme rekisteröitymään sekä täyttämään työntekijän (hoitajan) tiedot etukäteen.

·   Maksa hoitajanpalkka palkka.fi palvelusta saamasi laskun avulla.

·   Tulosta tai lähetä hoitajalle sähköisesti palkka.fi palvelusta löytyvä palkkalaskelma.

·    Palvelusta saat tarvittaessa laskun työeläkevakuutusmaksusta.

·    Palvelu ilmoittaa tiedot tulorekisteriin.

·    Työllisyysrahasto laskuttaa perheeltä tarvittaessa työttömyysvakuutusmaksun jälkikäteen.


Alla lisätietoa tulorekisterin ja palkka.fi -palvelun kautta hoituvista työnantajamaksuista. Huomioithan, että näitä sinun ei tarvitse itse huolehtia vaan saat laskut automaattisesti, jos rajat ylittyvät.


Työttömyysvakuutusmaksu

Kaikilta 17–64-vuotiailta hoitajilta vähennetään palkanmaksun yhteydessä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,50 %. (1.8.2022 alkaen työttömyysvakuutusmaksu veloitetaan kaikilta 18-64 -vuotiailta.) Tulorekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella perhe saa laskun työttömyysvakuutusmaksusta, jos maksaa palkkoja yli 1 300 € vuodessa. Perheeltä laskutetaan sekä työnantajan (0,50 %) että palkansaajan (1,50 %) työttömyysvakuutusmaksut.

Lisätietoja työttömyysvakuutusmaksusta https://www.tyollisyysrahasto.fi/tyottomyysvakuusmaksut/  tai työllisyysrahaston asiakaspalvelusta p.075 757 0500.


Työeläkevakuutusmaksu

TyEL-eläkevakuutusmaksu koskee 17–67-vuotiaita hoitajia. Maksu on kuukausi- ja työntekijäkohtainen, ja se maksetaan, mikäli samalle työntekijälle maksettujen palkkojen (brutto) määrä on  yli 62,88 € kuukaudessa. 

Kun raja ylittyy, vähennetään hoitajan palkasta työntekijän osuus (17–52-vuotiailla ja 63–67-vuotiailla 7,15% ja 53–62-vuotiailla 8,65 %.) Tulorekisteri-ilmoituksessa tai palkka.fi -palvelussa perhe valitsee työeläkevakuutusyhtiön, jota haluaa käyttää. 


Muuta huomioitavaa:

Tapaturmavakuutus

Jos perhe maksaa työntekijöille palkkaa yli 1 300 €/vuodessa, tulee hoitaja/hoitajat vakuuttaa  lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Perhe voi hankkia tapaturmavakuutuksen sopivaksi katsomastaan vakuutusyhtiöstä.


Ennakonpidätys

Jos perhe maksaa samalle työntekijälle yli 1 500 euroa vuodessa, perhe huolehtii ennakonpidätyksen. Tässä tapauksessa hoitaja toimittaa verokortin perheelle.


Kotitalousvähennys

Perheellä on mahdollisuus tietyin edellytyksin saada omassa verotuksessaan kotitalousvähennys lastenhoidon kustannuksista.
Lue lisää verottajan sivuilta.

Ladattavat aineistot