Õhttõstoiʹmmjummuš

MLL pääiklažõhttõõzz toiʹmmje miâlggâd pukin Lappi kooʹddin, vuäzzla lie nuʹtt  3000. Õhttõõzz reäʹšše ouddm. piârkaaʹffpõõrtid, verddsažjooukid, šõddmõõžžid, škooultõõzzid da âsttäiʹǧǧtååimaid. Jiõččtäättlai riâššâm õhttõstoiʹmmjummuš lij cõggi tuâjj, koon täävtõssân lij tuärjjeed šiõǥǥ päʹrnnpoodd da puärrazvuõđ.

Jiijjâs vuuʹd pääiklažõhttõõzz vuäzzliʹžžen vuäitt äʹlǧǧed addrõõzzâst https://liityjaseneksi.mll.fi/.