Mentalisaatioperustaiset koulutukset

Mentalisaatiolla tarkoitetaan ihmiselle ominaista piirrettä pohtia niin oman kuin toisten ihmisten käyttäytymisen taustalla olevia ajatuksia, tunnetiloja tai aikomuksia. Koulutuksissa tutustutaan mentalisaatioteoriaan sekä mentalisaatioon perustuvaan reflektiiviseen työotteeseen. Reflektiivinen työote sopii kaikkeen ihmissuhdetyöhön ja se tarjoaa välineitä niin lasten, nuorten, vanhempien kuin muiden työntekijöiden kohtaamiseen.

Lisätietoja:
Johanna Turpeenniemi
p.050 3775695
johanna.turpeenniemi(at)mll.fi